Speelleerschool

De Speelleerschool - Grote avonturen beginnen klein
Onze gezamenlijke ambitie is kinderopvang en onderwijs meer te integreren en in gezamenlijkheid vorm te geven aan een ontwikkelplek voor kinderen van 2-12 jaar. Wij doen dit duurzaam, eigentijds en afgestemd op de specifieke behoeften van kinderen.
De voorschool en school gaan samenwerken in een speelleerschool. Het wordt een faciliteit voor kinderen tussen de 2 en 6 jaar met een verbindende functie, een plaats waar kinderen gezamenlijk tot leren en ontwikkelen komen en waar ruimte is voor alle talenten en ontwikkelingskansen van kinderen.
Deze speelleerschool wordt gekenmerkt door een aantal (interne) pedagogische- en didactische vernieuwingen.
We werken samen binnen thema's, gaan uit van maatwerk en bieden kinderen ruimte en aandacht om te groeien binnen een veilige context.
Daarnaast is de speelleerschool onderdeel van een preventieve aanpak die gericht is op kinderen en hun ouders en in bredere zin op de wijk. Partnerschap met ouders vormt tevens een speerpunt binnen het concept. Binnen het VVE programma gaat VVE thuis een prominente rol spelen.
De betrokkenheid van ouders vergroten bij het curriculum zorgt voor een versterking van het aanbod aan kinderen, maar ook voor bijvoorbeeld versterking van de Nederlandse taal bij ouders met een NT2-achtergrond. Daarnaast gaan we inzetten op het concept Ouderbetrokkenheid 3.0: ouders als partner in zorg en onderwijs.
De speelleerschool biedt op drie dagdelen vanaf 07.30u tot 13.00u plek aan de kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar, wat een van de vereisten is om te voldoen aan de VVE norm.
Door de samenwerking met de partners willen we een nieuwe uitwerking geven aan het 'meer-ogen' principe; het zijn niet alleen de ogen van de juf of leidster, maar ook andere professionals die begaan zijn met de ontwikkeling van kinderen die meekijken. Zo kunnen we het systeem aanpassen, op casus-niveau kansen grijpen en in samenwerking zorgen voor een goede doorgaande lijn voor het kind.Onderdeel van de speelleerschool is de samenwerking met RiskCare Preventie.
RiskCare Preventie is een specialistisch bureau op het gebied bewegingsonderwijs.
Zij werken samen met 45 scholen in de regio Zuid-Limburg en vormen samen met hun 30 vakdocenten gym het bewegingsonderwijs met een spreekwoordelijke kinderbril op.
Het is ontzettend belangrijk dat kinderen zich op hun eigen tempo en eigen niveau kunnen ontwikkelen.
Iedereen doet ertoe. De één heeft de potentie om topsporter te worden en de ander wilt simpelweg plezier ervaren in sport en bewegen en zal nooit een "hoogvlieger" worden. Maar bij RiskCare Preventie is ieder kind een hoogvlieger.
Zolang kinderen zich ontwikkelen binnen de vaardigheidslijnen, mogen we allemaal ontzettend trots zijn op de kinderen. We moeten af van landelijke standaarden want het is afhankelijk van 1001 factoren of een kind de potentie heeft om deze standaard te halen. Vandaar dat de vakdocenten van RiskCare Preventie ook beoordelen op groei en ontwikkeling.
De vakdocenten gym van RiskCare Preventie staan voor succesbeleving en geloven erin dat als kinderen iets kunnen, zij plezier ervaren in de activiteit, vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen en uit zichzelf een extra stap willen zetten om beter te worden in de activiteit.
Het goed wegzetten van bewegingsonderwijs heeft niet alleen een positief effect op de motorische ontwikkeling maar ook op de leerresultaten, groepsdynamiek en sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen.
RiskCare Preventie zorgt ook dat de rest van het onderwijs meer in beweging komt door lesvakken te koppelen aan beweegvormen. Kinderen kunnen zich hierdoor beter concentreren en nemen bepaalde lesstof makkelijker tot zich.
De vakdocent gym staat ook altijd voor jullie klaar om meer uitleg te geven over de inhoud van de lessen of de ontwikkeling van uw kind. 
 

Powered by BasisOnline